Bestyrelsen ved
Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense

Valgt af
generalforsamlingen:

Johannes Thuesen
Grete Black
Anna-Marie Christensen
Lone Smith
Per Madsen

Valgt af Antroposofisk
Selskab Odensegruppen:

Jørgen Bang
Monique van der Made
Jens Henriksson
Dineke Doppen

Valgt af
lærerkollegiet:

Jacob Skov Poulsen
Ulrike Müller
Astrid Fükking

Forretningsudvalg :

Jørgen Bang, formand
Grete Black, næstformand
Johannes Thuesen, kasserer
Anna-Marie Christensen

Observatører:

Signe Black (Skolens bestyrelse)
Karen Nymark (Forældrerådet)