Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger i forbindelse med medlemskab af Rudolf Steiner-Skoleforeningen I Odense.

Formål:
• At kunne fremsende de ved indmeldelsen valgte dokumenter såsom: Tidsskrifter, nyhedsbreve,
indkaldelse til generalforsamling samt indbetalingskort i forbindelse med opkrævning af årskontingent.

Hvilke typer personoplysninger behandles:
• Almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Opbevaring af personoplysninger:
• Oplysningerne opbevares indtil et medlem udmeldes, alle kontingenter er udlignet og revisionen ikke
længere har brug for personoplysningerne til årsrevisionen. Senest 2 år efter udmeldelsen vil alle data
være slettet.

Personoplysninger kan videregives til:
• Personoplysningerne videregives ikke.

Hvem behandler dataene
• Udsendelse af de valgte dokumenter, nyhedsbreve, tidsskrifter m.v. forestås af kontoret på Rudolf
Steiner-Skolen i Odense i en lukket database.

Medlemmernes rettigheder
• Et medlem kan til enhver tid kalde sit samtykke til registrering af persondata tilbage, hvilket betyder, at
alle data slettes umiddelbart efter at samtykket er trukket tilbage, medmindre vi efter lovgivning er pålagt
at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed
Vi beskytter medlemmernes personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Klageinstans
Et medlem har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk