Medlemskab

Alle, der vil arbejde for og respektere foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Hvorfor blive medlem?

Gennem medlemskab af foreningen opnår man flere ting:

  • at udtrykke sin støtte til skolen og børnehaven
  • at bidrage til at skaffe økonomiske midler til arbejdet for Rudolf Steiners idéer
  • at få mulighed for at få tilsendt tidsskriftet ”Steinerskolen”, og andre informationer, og deltage i foreningens aktiviteter

Hvad koster det at være medlem?

  • kr.  130,00 for én person
  • kr.  180,00 for én familie

I forbindelse med indmeldelse kan kontingent betales via mobilepay på nummer: 102086

Tilmeld dig her

Når indmeldelsen er modtaget, kvitteres med en mail inden for 2 uger.
Tidsskrift, Skolens meddelelsesblad, Kursusbrochure sættes i gang indenfor 1-2 måneder.
Kontingent gælder for et kalenderår ad gangen og opkræves via indbetalingskort i maj måned samme år.

Tak for din tilmelding

For at færdiggøre tilmeldelsen skal du indbetale dit kontingent til følgende mobilepay nr.: 102086

  • kr.  130,00 for én person
  • kr.  180,00 for én familie
Ved spørgsmål kontakt:
kontakt@rs-skoleforeningen-odense.dk