Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelses mødes 4 gange om året til ordinære møder. Ved ekstra tidkrævende emner f.eks. Byggeri, indkaldes til ekstra møder.

Møderne indledes ofte med et aktuelt emne, som bestyrelsesmedlemmerne fremlægger på skift.
Indholdet kan være samfundsrelevante emner eller arbejdsrelaterede synspunkter. F.eks hvorledes vedkommendes arbejdsopgaver opleves i dag og for 10 år siden.

Eller hvordan er forældresamarbejdet i skolesammenhæng i dag og for blot 10 år siden. Bagefter drøftelse af indlægget.
Gennem årene har forskellige antroposofiske temaer været til behandling, ligesom lærere fra kollegiet har været tilstede for at fremlægge nye tiltag ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense. F.eks Portefølje-projektet, som er kommet i stand ved internationalt samarbejde.

Der har derudover været aflagt referat fra stævner.

Mennesket i midten

Det seneste år har temaet ”Mennesket i midten” været på skoleforenings dagorden.

Et fælles dansk projekt i anledning af 100-året for Rudolf Steiners første besøg i Danmark. Projektet har haft aktiviteter i Århus. Odense og København, hvor odenseprojektet fremstod gennem et samarbejde med de forskellige lokale virksomheder, der arbejder efter Rudolf Steiners principper.

Skole, børnehave, helsepædagogik, biodynamisk landbrug, Kristensamfund, bankvirksomhed, medicin.
I København mundede det fælles projekt ud i en større udstilling i Frederiksberg Have med optræden, foredrag, musikalske aktiviteter, skuespil i Riddersalen og samtalegrupper i Det økologiske Hus.

Som orienteringsemner på møderne har der været: Hvordan går det på skolen?

Derudover behandles evt. ansøgninger om økonomisk støtte til diverse projekter.
Der arbejdes derudover med skoleforeningens økonomi.