RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Skoleforeningen - Årsberetning 2009
Skoleforeningen
Projekter
Historie
Bestyrelsen
Årsberetning
  aktuelle-
  årsberetninger
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
 

Årsberetning 2009 - ved generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er 165 medlemmer i skoleforeningen pr. 1/1 2009 (heraf 48 familiemedlemskaber). I alt en fremgang på 14 medlemmer.
Ved generalforsamlingen i 2009 skete ingen udskiftning på bestyrelsesposter. Alex Schlittler blev genvalgt på generalforsamlingen, Ellis Simonsen var blevet genvalgt af Antroposofisk selskab og  Ellen Thuesen af lærerkollegiet. I løbet af året er forældr. Britta Lund Nielsen indtrådt i bestyrelsen, som nu er fuldtallig.

Vi fortsætter med BDO som revisorfirma hvorimod tidligere kasserer Per Pedersen trådte ind som revisor i stedet for Carsten Burmeister, som har tjent foreningen i mange år.

Bestyrelsen er konstitueret med Ellen Thuesen som formand, Vibeke Kolmos som næstformand, Alex Schlittler som kasserer og endvidere med Johannes Thuesen som medlem af forretningsudvalget. Jens Henriksson har sammen med Forældreudvalgsformand Helge Hellesø sæde som observatører  på bestyrelsesmøderne.

Som repræsentanter i skolens bestyrelse sidder fortsat Helen Kjersgaard og Hans-Jørgen Kirk, Mikael Tind og Jens Henriksson. I børnehavens bestyrelse sidder Hans-Jørgen Kirk, Grethe Black samt nyindvalgt Stine Hald, som udpegede af skoleforeningen.


Aktiviteter i bestyrelsen

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2009, hvor der har været indledende indlæg om bevidsthed, rytmisk massage og kunstnerisk terapi, samt et oplæg om skolens fremtid og økonomi. Derudover har der været afholdt ekstraordinært møde om et større udlån til skolen. På et af bestyrelsesmøderne fortalte Ulrikke Müller om Waldorf-Comenius-projektet- et fælles europæisk projekt med henblik på udvikling af portefolio som omdrejningspunkt for undervisningen i nogle fag.

Af gennemgående temaer har vi fulgt med i Virksomhedskredsens arrangement ”Mennesket i Midten” både som Fynsk arrangement i efteråret og med henblik på fejring af 100 året for Rudolf Steiners første besøg i Danmark. Nogle fornemme arrangementer som demonstrerer de forskelligartede impulser som Rudolf Steiner har sat i gang.
I forbindelse med ”Mennesket i Midten” blev der udarbejdet en ny folder, og blevet lagt et par sider ind på skolens hjemmeside. Det har været drøftet om skoleforeningen skal have sin egen hjemmeside. Der skal søges frivillig hjælp til dette og til medlemsarbejdet.

Vi har fulgt med i 11. – 12. klasseudvalgets arbejde, hvor udvalget i efteråret har haft kontakt med DPU med henblik på, at de skal gennemføre de uundersøgelser som udvalget vil benytte i argumentationen for at få 11. og 12. klasse tilskudsberettigede.

Den kommende vuggestue.
Skoleforeningen har gennem året afholdt tre fællesmøder med henblik på udformning af vuggestue. Der er nu indsendt et skitseprojekt til behandling i Odense Kommune.


Økonomisk støtte
For første gang har Skoleforeningen haft underskud, hvilket skyldes skolens økonomiske problemer som primært skyldes et lavt elevtal i nogle år og manglende tilskud til 11. og 12. klasse. Skoleforeningen har udlånt et stort beløb som kassekredit for skolen. Skolen arbejder på en genoprettelse af økonomien. Med baggrund i ovenstående vil skoleforeningen i fremtiden arbejde på – ud over gaver og anden støtte - ikke at give større lån, end de kan afvikles over den modtagne parts løbende drift.

Skolens branding og PR er blevet støttet med en underskudsgaranti.
Sommerstævnet som fortsat er et tilløbsstykke er fortsat et godt aktiv for skoleforeningen, og dækkes derfor.

Bestyrelsen d- 2/3 2010