RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Skoleforeningen - Årsberetning 2006
Skoleforeningen
Projekter
Historie
Bestyrelsen
Årsberetning
  aktuelle-
  årsberetninger
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
 

Årsberetning 2006 - ved generalforsamlingen d. 12. februar 2007.

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er 153 medlemmer i skoleforeningen pr.31/12 2006 (112 kuverter sendes ud).

Ved generalforsamlingen i 2006 Trak Tove Boe sig som næstformand ud af bestyrelsen efter et flerårigt solidt medlemskab. Alex Schlittler indtrådte i bestyrelsen ved samme lejlighed. Der skete ingen forandring i konstitueringen - Marie-Louise Platz Becker, Per Pedersen og Jens Henriksson fortsatte på deres poster som hhv. næstformand, kasserer og formand. FU består endvidere af Johannes Thuesen og Ellen Thuesen.

I indeværende år er Poul Beck og Tove Boe, som udpegede af skoleforeningen, fratrådt skolens bestyrelse, og Tove Boe blev takket for sin solide indsats der, som næstformand igennem flere år. I stedet er i løbet af året indtrådt Hans-Jørgen Kirk og Helen Kjersgaard. I børnehavens bestyrelse sidder Jens Ole Nielsen, Johannes Thuesen og Grethe Black som udpegede af skoleforeningen.


Aktiviteter i bestyrelsen
Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2006, samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 31. maj ang. evt. grundudvidelse mod vest. I den forbindelse blev matriklen besøgt, og igen i november blev nabogrunden besøgt, efter den var rengjort for drivhusaffald m.m.

Der er brugt megen tid på drøftelser af evt. køb. Det har været gennemdrøftet om der reelt er et behov for udvidelse, om hvilke muligheder der kunne være for en evt. udvidelse, om der skulle købes både grund og hus, om der skulle købes skov o.s.v. Ønsket om udvidelse udspringer af et behov for evt. udvidelse af vuggestuekapaciteten i Skovly, for at forældre ikke skal to steder hen med deres børn. Endvidere vil en forøgelse af kapaciteten evt. kunne styrke tilgangen af børn til skolen.

Historieudvalget har gjort et stort arbejde med indsamling af en del interviews, og har endvidere skaffet sig rimeligt overblik over ”historisk” materiale. Herefter er udvalget gået på stand-by.


Økonomisk støtte
Skoleforeningen har givet tilsagn om evt. underskudsgaranti til ”Klubben”, som derfor følges. Skoleforeningen vurderer hvert år alle udestående, og har modtaget tilbagebetaling af SFO.
Skoleforeningen følger det fortsatte arbejdet med forsøg på etablering af 10 – 12. klasse som en egentlig ungdomsuddannelse, og har givet tilsagn om støtte til dette arbejde.

Da skoleforeningen er ejer af Skovly, og da der har været mulighed for at børnehaverne kan overgå til privat institution, har vi været medinddraget i overvejelserne omkring denne ændring og har besluttet at støtte økonomisk op om denne omlægning.

”Waldorf-tinget” er blevet støttet med baggrund i at det er et velegnet forum for personale og forældre til drøftelse af skolens udvikling. Der følges op på tinget til foråret 2007.


Sommerstævne 2006
Sommerstævnet er fortsat et stort aktiv for skolen, både arbejdsmæssigt og socialt. I 2006 var hovedopgaverne at male en pavillon og lægge fliser ved nedgangen til omklædningsrummene. Endvidere blev der arbejdet videre med runddelen, således at den kan blive færdig i 2007. Desuden blev vinduerne på bagsiden af salen malet således at alle skolens vinduer nu har fået maling på sommerstævner. Desuden har der været stor aktivitet i børnehavområdet.

Det primære er dog, at så mange forældre møder op og er sammen, hvilket vi skønner meget befordrende for en rodfæstning af skolens pædagogik - ved samtaler over spiseborde og byggematerialer. Derudover er det en fornøjelse at se hvor børnene nyder dagenes leg og samvær. Der var et billedforedrag fra en families cykeltur til Santiago de Campostella, hvilket også er til god inspiration for alle. Skoleforeningen har bevilget næste sommerstævne.

For bestyrelsen – Jens Henriksson