RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Skoleforeningen - Historie - Bygningernes-historie
Skoleforeningen
Projekter
Historie
  Bygnings-historie
Bestyrelsen
Årsberetning
   
   
   

Skolens bygningsmæssige historie

Gennem et grundigt forarbejde genne 10 år blev muligt at erhverve Lindved skole i 1970, således at der kunne påbegyndes undervisning i 1971. Lindved skole bestod af bygningerne omkring den lille gård. En 1. lærerbolig, 2 klasselokaler og en gymnastiksal.

Skoleforeningen og skolens forældre løb derefter foran klasserne og sørgede for at der år efter år var et nyt klasselokale i en pavillon, når der kom en ny klasse ind i bunden.

Men det var jo ikke nok med klasselokaler. Der skulle bruges faglokaler til eleverne når de blev større, og det begyndte med musiklokale (hvor der nu er edb) og sløjdsal.

Nu  var de ældste blevet til 9. og 10. klasse, og de kom op at bo i håndarbejdslokalerne, som de altså ikke var på det tidspunkt. Samtidigt blev resten af fagfløjen bygget.

I 1984 fik man endelig salen, så hele den store skole kunne samles på en gang – før holdt man alle store arrangementer i to omgange i den nuværende sløjdsal.

Da der blev mulighed for det erhvervedes naboejendommen Skovly, hvor der blev indrettet børnehave, og på grunden blev der senere bygget en skovbørnehave.

Nu kunne håndarbejdslokalerne ikke undværes længere, så overbygningsfløjen med 9. og 10 klasse blev bygget og 11. og 12. klasse blev bygge til et par år senere.

Nu var alle klasserne i hus, så i 2005 var det endelig administrationen og lærernes tur.  Den nye administrationsbygning blev bygget og det frigav samtidigt lokaler til en egentlig SFO.

Det har således  været skoleforeningens primære økonomiske fokuspunkt at sikre de bygningsmæssige rammer for skolens og børnehavernes udbygning hvad enten det har drejet sig om den håndværksmæssige indsats eller forældrenes del af arbejdet – se ”sommerstævne” under arrangementer.